Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Example Frame
 
     
 
 
รวมภาพกิจกรรมของ
Thai Avl Intertrade กับหน่วยงานราชการ
ในการส่งเสริมให้ความรู้เทคนิคการเพิ่มผลผลิต
โดยการเพิ่มวันกรีดโดยการใช้เสื้อกันฝนต้นยาง
ตราคนกรีดยาง
   
 
 
 
Copyright Thai Avl Intertrade Co.,Ltd. All rights reserved.